Aktiviteter


Aktiviteter

             Forår 2024                                   Guldborgsund biblotek holder Slægtscafé på Hovedbiblioteket

                                   Den første tirsdag i måneden kan du få hjælp til din slægtsforskning.

                                   Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil være til stede for at hjælpe

                                   dig, efter princippet hjælp til selvhjælp. - Mød op i lokalet ved siden af glassalen:                                    Tirsdage den: 2. januar, 6. februar,  5. marts og 2. april kl. 14:00 - 16:00

                                  27. januar 2024, kl. 13,00-15,00 – 2. Verdenskrig, v/Per H. Andersen (FU).
Der er stadig den dag i dag stor interesse for 2. verdenskrig og ikke mindst besættelsestiden i Danmark. Man har aner eller familie, der blev involveret på en eller anden måde. Samfundet var tilsyneladende splittet, og under og måske særligt efter befrielsen var følelserne stærke omkring både dem,der gjorde modstand, og dem, der samarbejdede med tyskerne. Per gennemgår enrække kilder, der belyser personalhistorien under besættelsen.
Sted: Ældre Sagens Hus, Skovalleen 32A, 4800 Nykøbing Falster10. februar 2024, kl. 13,00-15,00 – Plejebørn og Fattigvæsen, v/Michael Dupont (FU).
Plejebørn og fattigvæsen. Mange er stødt på fattigfolk og plejebørn i deres slægt.
Langt tilbage i tiden blev fattige registreret af kommunen; men var det alle, der kunne f få hjælp, hvis de fik brug for det? Kom og hør om fattigvæsenet og se, hvordan det udviklede sig til det, vi i dag bedre kender som folkepension, sygesikring og arbejdsløshedshjælp.
Fattigvæsenet tog sig også af plejebørn, men først i 1888 kom en lov om tilsyn med plejebørn og godkendelse af plejeforældre. Børneloven fra 1905, som også indeholdt regler om værgerådene (senere børneværnet), skulle både beskytte samfundet, men samtidig tage hånd om børn, der ikke fik en ordentlig opvækst. Foredraget kommer løbende ind på arkivalier og viser, hvordan du selv kan finde oplysninger om dine
forfædre. Vi skal bl.a. se på Fødselsstiftelsens plejeprotokoller, også kendt som udsætterprotokollerne.
Sted: Sophieskolen, Merkurs Pl. 4, 4800 Nykøbing Falster6. april 2024, kl. 10,00-12,00 – Foredrag: Legacy, v/Mette Fløjborg.

Mette Fløjborg fra Odense kommer på besøg og fortæller lidt om Legacy. Vi skal bl.a.
- høre lidt generelt om programmet
- se nogle funktioner
- se nogle forskellige måder at gøre tingene på
- lære, hvor man kan søge hjælp
- snakke om, at det er en fordel at arbejde sammen om at hjælpe hinanden
- til sidst er der tid til spørgsmål

Sted: Ældresagens hus, Skovalleén 32a, 4800 Nykøbing F.6. april, 13:00 – 15:00 Legacy. Nørdedag, v/Mette Fløjborg - kun for medlemmer

HUSK medbring frokost og drikkelse

Mette har forberedt nogle Legacy-opgaver, som vi kan lege med to og to, og som virker i gratis-udgaven af Legacy.

Inden vi starter op, er det vigtigt, at du har installeret gratisprogrammet Legacy på din computer. Har du brug for hjælp hertil, kan du henvende dig på vores slægtscafé på biblioteket (1. tirsdag i måneden kl. 14-16) og få hjælp, eller du kan møde op på en af vores medlemsaftener og få hjælp til at installere programmet.
Mens I løser opgaverne, vil vores hjælpere gå rundt og hjælpe, hvis I går i stå.

Sted: Ældresagens hus, Skovalleén 32a, 4800 Nykøbing F.


               Medlemmer er gratis. Gæstekort kr. 50,00 købes ved henvendelse til:

               info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk.

             


                     Øvrige arrangementer: Her på hjemmesiden, se vores kalender eller

                     følg os på Facebook: https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsundAktiviteter der kræver medlemskab af foreningenMedlemsaftner  -

   -  et tilbud til alle vores medlemmer- ny som gammel slægtsforsker. Vi udveksler erfaringer og hjælper hinanden.

   -  et tilbud til dig, som kun lige har fundet dig selv og måske dine forældre i kirkebogen

   -  et tilbud til dig, der benytter DNA sammen med din papir-slægtsforskning


                                  Mød op med din udfordring


den 17. januar, 22. februar og 12. marts kl. 19:00 - 21:00 samt til medlemsaften /jubilæum den 9. april kl. 19:00 - 21:30

Sted: Ældresagens hus, Skovalleén 32a, 4800 Nykøbing F.Mentorordning - er et tilbud til alle vores medlemmer- ny som gammel slægtsforsker. Send os et
skriv om din udfordring og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe.

mentor@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dkSlægtsdatabasen "Hvem forsker Hvad" - er et tilbud til dig, der har lyst til at indgå i et netværk med
andre medlemmer. Kunne dette have din interesse kontakt da Lis Lund Koordinator@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Tidligere sæsoner:  som PDF
Til top