Velkommen

 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

 

Velkommen

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund er stiftet på Centralbiblioteket i Nykøbing F. den 28 marts 1984 under navnet ”Slægtshistorisk Forening for Storstrøms Amt”.

 

Formål:

Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag og ekskursioner til arkiver og lignende at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning.

 

Fordele ved medlemskab:

Som medlem får du gratis adgang til vores foredrag, typisk 5 til 6 stykker, vi tilstræber at have gode professionelle formidlere.

Vi tilbyder gratis adgang til vores værksteder og arbejdsgrupper, - holdes efter princippet hjælp til selvhjælp.

Vi udsender 2 x om året et nyhedsbrev på mail.

Vi er tilknyttet ”Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger” i daglig tale SSF, hvorfra du 2 x om året modtager bladet ”Slægten”.

 

Værksteder

Gotisk værksted, for begyndere/let øvede, for øvede med rimeligt godt kendskab til gotisk, denne gruppe arbejder med egne tekster.

Erindringsværksted, her vi hjælper dig til at komme i gang med at skrive din egen historie.

 

Arbejdsgrupper, der typisk har en tovholder, som sammen med deltagerne selv bestemmer indholdet.

”Nye slægtsforskere”, gruppen henvender sig især til medlemmer der synes, de mangler sparring, netværk eller blot føler, at de gerne vil have nogle at dele deres viden med.

Legacy, hvordan bruges dette slægtsforskningsprogram

Lægdsruller, kom godt i gang - efter princippet hjælp til selvhjælp

 

 

Vi har, til de af vores medlemmer der er interesserede, en ”hvem forsker hvad” database.

Det vil sige, at du udfylder et kontaktskema over hvilke sogne, du forsker i, hvorefter du vil modtage en ”hvem forsker hvad” liste, over de andre deltageres forskningsområder.

Vi hjælper meget gerne med at udfylde skemaet.

 

Har du en hjemmeside til dine aner, er du velkommen til at få et link til den på foreningens hjemmeside.

 

Pr. 31.12.2014 har vi 83 medlemmer, geografisk fordelt over hele Danmark.

 

Vores foredrag og værksteder er åbne, hertil sælges gæstekort.

Arbejdsgrupperne er lukkede grupper, udelukkende for medlemmer.

 

 

Sådan bliver du/I medlem.

 

Pris for medlemskab:

Enkelt medlemskab kr. 185,00 pr. år

Husstand kr. 235,00 pr. år

Gæstekort kr. 50,00 pr. gang

 

 

Al brevpost bedes venligst sendt til: Aadalen 21, 4850 Stubbekøbing.

Mail sendes til: info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

 

 

Til top

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

CVR. NR. 31958067

Copyright ©

All Rights Reserved