Slægtshistorisk Forening
Guldborgsund
Aktiviteter


Aktiviteter

Forårssæson 2015Lørdag den 17. januar.(FU/DIS) Lægdsruller, - en guldgrube af informationer

Ved Erik Kann, genealog og seniorkonsulent .

Genealog og seniorkonsulent Erik Kann kommer og fortæller om lægdsruller, - en meget vigtig kilde i slægtsforskerens arbejde.
Vi kan ikke undgå at løbe ind i aner, som har været soldater, men mange synes, at disse arkivalier kan være svære at bruge.
Efter Erik Kanns foredrag ved vi meget mere om lægdsruller, - og om hvordan vi kan udnytte dem.


Lørdag den 14. februar. Slægtsforskningsprogrammet Legacy

Ved John Michaelsen.

John Michaelsen vil give os en indføring i slægtsforskningsprogrammet Legacy.
Det er et program, som flere af os bruger, men som mange ikke får det fulde udbytte af.
Vi vil høre om de mange muligheder, som findes i programmet, som både kan gøre registreringen endnu lettere, - men også mere interessant.


Lørdag den 21. marts. Herregårde i landskabet/Generalforsamling

Ved Museumsinspektør Jesper Munk Andersen.

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen fortæller med afsæt i eksempler fra landskabet på Lolland-Falster om herregårdenes udvikling fra de tidligste vidnesbyrd om middelalderens storgårde og til 1800-tallets monumentale anlæg med arbejderhuse, alléer og storslåede hovedbygninger.
Derefter generalforsamling dagsorden iflg. vedtægterne


Lørdag den 25. april Slægtsforskerdag, - mød en kollega.

Denne eftermiddag er fokus rettet mod slægtsforskeren. Mange savner en personlig ”kollegial” kontakt, - en mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk uden om PC’eren.
Med udgangspunkt i forskellige oplæg håber vi, at eftermiddagen giver mulighed for sparring og vidensdeling blandt slægtsforskerene.Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13 på Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.
Gratis for medlemmer, - gæstekort kr. 40Lørdag den 30. maj Sommerudflugt.

Turen går til dansk Folkemindesamling i København, - gennemføres ved mindst 25 deltagere.
Program følger.


Gotisk værksted 1 ”Hjælp til selvhjælp”

For begyndere/let øvede:
15. januar, 10. februar, 16.marts, 22.april.2015


Gotisk værksted 2

For øvede med rimeligt godt kendskab til gotisk, her arbejdes med egne tekster:
19. januar, 11.februar, 18.marts, 23.april.

Begge åbne værksted, gæster kr. 40.
Tidspunkt alle dage: kl. 16.30-18.00
Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, lokale 2, 4800 Nykøbing F.


Arbejdsgruppe ”Nye Slægtsforskere”

21. januar, 23. februar og 26. marts

Kræver medlemskab og tilmelding:sekretaersfg@outlook.dk
Tidspunkt alle dage kl. 17-19
Sted: Slægtsforskerrummet, Biblioteket, Kongensgade 43, 1. sal, 4800 Nykøbing F


Erindringsværksted

8.januar, 4. februar, 2. marts.
Har du lyst til at skrive erindringer?
Vi hjælper med at komme i gang med at skrive om dit eget liv.

Åbent skriveværksted, gæster kr.40 kl.
Tidspunkt alle dage: 16.30-18.00
Sted. Kulturforsyningen, lokale 2, Voldgade 1. 4800 Nykøbing


Arbejdsgruppe ”Legacy”

13. januar, 3. februar, 3. marts , 31. marts , 21. april
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Tidspunkt alle dage kl. 16.30-18.00
Sted: Nørre Alslev bibliotek, 1.sal, Helene Strangesvej 1, 4840 Nørre AlslevArbejdsgruppe/øve gruppe Lægdsrulle.

8.april
Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk
Vi håber meget på medlemmer der har rimelig kendskab til lægdsruller, og som har lyst til at hjælpe andre i gang, også tilmelder sig.
Sted: Møllebakkeskolen, Nykøbingvej 196. 4800 Nykøbing F. kl. 19-21

 

 

Foreningskontingent:
Personligt medlemskab: 185 kr.
Ægtepar 235 kr.
Gæstekort til foredrag 40 kr.

Powered by CMSimple